AED DEFİBRİLASYON PEDİ

Defibrilasyon, senkronize kardiyoversiyon, harici kardiyak stimülasyon ve EKG izlemesi için tek kullanımlık çok fonksiyonlu ve yüksek kaliteli defibrilasyon elektrodu serisidir. Pedin tüm iletken yüzeyinde akımın homojen ve düzgün bir şekilde dağılımını sağlayan yüksek yapışkanlığa ve iletkenliğe sahip jel ile kaplıdır.

  • Her marka defibrilatöre ve AED uyumlu konnektör seçenekleri
  • Pediyatrik defibrilasyon pedi seçenekleri,
  • Radiotransparent defibrilasyon pedi seçenekleri
  • Ambalaj içi ve ambalaj dışı konnektör seçenekleri